Przeskocz do treści

Zla mowa Michal Glowinski 188x300 - Zła mowa- Michał Głowiński. RecenzjaProfesor Michał Głowiński to teoretyk literatury i pisarz. „Zła mowa” to wypisy z czterech jego książek, w których analizował zjawisko znane jako nowomowa. Znajdziemy w niej krótkie eseje powstałe w czasach PRL-u.

Autor zajmuje się pojedynczymi wyrazami i powiedzeniami, a także ogólnie językiem, którym posługiwała się władza, ówczesne media i ci, którzy tę władzę popierali. W książce teksty są ułożone chronologicznie, więc widać jak zła mowa ewoluowała od lat sześćdziesiątych do końcówki osiemdziesiątych.

Komunistyczna władza chciała panować nad językiem, a przez to kontrolować myślenie, świadomość ludzi, kształtować mentalność na swój obraz i podobieństwo. Ambitne i niebezpieczne założenie, które realizowano w przemówieniach, gazetach, radiu i telewizji, oficjalnych komunikatach i języku ulicy. Czy im się udało? Niestety przynajmniej częściowo tak.

Michał Głowiński nie tylko ukazał jak groźny może być język w służbie totalitaryzmu, ale również jego absurdy i głupotę. Każdy esej to przykład nowomowy, wraz z nazwiskami i wydarzeniami, które często zaczynały „karierę” jakiegoś wyrażenia. To oczywiście przykłady kłamstw i manipulacji Gomółki, Moczara, Gierka, Jaruzelskiego i tych, którzy pisali im przemówienia, dziennikarzy, pomniejszych działaczy partyjnych, a nawet zwykłych ludzi piszących do gazet.

Nierzadko autor bardzo emocjonalnie pisze o postawach władzy czy wydarzeniach, bo przecież dramatycznych nie brakowało, a tragiczne również się zdarzały. Czasami jest także ironiczny i dowcipny, ale zawsze czujny, krytyczny i wyczulony na ludzką krzywdę.

Czytelnikowi zostawił decyzję czy zła mowa nadal istnieje. Moim zdaniem oczywiście tak. W głowach starszych polityków są pozostałości złej mowy z czasów PRL-u, których używają właściwie codziennie. A razem z młodszymi tworzą swoją własną odmianę kłamstw i manipulacji, zatruwając nią współczesny język i mentalność wyborców.

Jak nie ulec propagandzie? Między innymi czytając takie książki jak „Zła mowa”, która, niestety, okazuje się wciąż aktualna.

©PrzemyslawPufal

e487722b175470430cf1666c9d2ceea2?s=100&d=mm&r=g - Zła mowa- Michał Głowiński. Recenzja

Przemysław Pufal - uzależniony od czytania i bojący się, że nie będzie co czytać

Krytyka fotografi - Terry Barret – Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy. RecenzjaTerry Barret, autor książki „Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy”  to wykładowca sztuki, dziennikarz, pisarz. Człowiek z dużym doświadczeniem w każdej z tych sfer. Napisał książkę, którą, od razu to napiszę, każdy zajmujący się fotografią powinien mieć w swoich zbiorach.

Autor stara się odpowiedzieć w książce na pytanie, czym jest krytyka fotografii. Opisuje cztery metody krytyczne, którymi są: opis,  interpretacja, ocena, tworzenie teorii. W uproszczeniu można powiedzieć, że odpowiadają one na cztery pytania dotyczące fotografii: co to jest? o czym to jest? na ile to jest dobre? czy to jest sztuka?

Przypomina, że krytyka to niekoniecznie krytykowanie, a nawet ocenianie, a z czym właśnie słowo „krytyka” przede wszystkim się kojarzy. W takim też znaczeniu używa się go w języku potocznym.

Terry Barret zastosował przejrzysty i logiczny podział treści, sam spis treści mógłby posłużyć jako matryca do pisania o fotografii. W ramach wyjątku zamieszczam go, ponieważ dopiero przejrzenie go daje wyobrażenie o całej książce, o bogactwie zawartych w niej treści.

S p i s  t r e ś c i

Przedmowa

R o z d z i a ł  p i e r w s z y

O sztuce krytyki

Definicja krytyki

Źródła krytyki

Rodzaje krytyki

Wykształcenie krytyków

Postawy wobec krytyki

Relacje między krytykami i artystami

Sztuka krytykowania krytyk

Korzyści z krytyki

R o z d z i a ł  d r u g i

Opis fotografii. Co widzę?

Opis definiujący

Opis wystawy Avedona: In the American West

Opisywanie tematu zdjęć

Opis formy

Opis materiału

Opis stylu

Porównywanie i kontrastowanie

Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji

Opisywanie i interpretacja

Opisywanie i ocena

Znaczenie opisu dla czytelnika

Zasady opisu fotografii

R o z d z i a ł  t r z e c i

Interpretacja fotografii. Co to znaczy?

Dwie przykładowe interpretacje

O interpretacji

Definicja interpretacji

Obiekty interpretacji

Twierdzenia i argumenty interpretacyjne

Perspektywy interpretacyjne

Trzy interpretacje fotografii Eleanor

Inne strategie interpretacyjne

Łączenie podejść interpretacyjnych

„Właściwe” interpretacje

Interpretacje i intencje artysty

Interpretacja i odczucia

Interpretacja, znaczenie i osobista wymowa

Społeczność interpretatorów

R o z d z i a ł  c z w a r t y

Rodzaje fotografii

Kategorie fotografii

Nowe kategorie

Fotografia opisująca

Fotografia objaśniająca

Fotografia interpretująca

Fotografia wartościująca etycznie

Fotografia wartościująca estetycznie

Fotografia teoretyczna

R o z d z i a ł  p i ą t y

Fotografia i konteksty

Kontekst wewnętrzny

Kontekst oryginalny

Kontekst zewnętrzny

Konteksty zewnętrzne i konotacje

Interpretacja pracy Barbary Kruger Untitled („Survieillance”) z uwzględnieniem informacji

kontekstualnych

Surveillance i konteksty wewnętrzny

Surveillance i kontekst oryginalny

Surveillance i kontekst zewnętrzny

Untitled („Surveillance”) Barbary Kruger i kategorie

Fotografie opisujące

Fotografie wyjaśniające

Fotografie interpretujące

Fotografie wartościujące etycznie

Fotografie wartościujące estetycznie

Fotografie teoretyczne

Proces interpretacji: podsumowanie

R o z d z i a ł  s z ó s t y

Ocena fotografii. Czy to jest dobre?

Przykłady wypowiedzi oceniających

Ocena pozytywna

Ocena negatywna

Ocena sugerowana

Oceny rozbieżne

Ocena porównawcza

Oceny i uzasadnienia

Oceny i kryteria

Różne kryteria

Realizm

Ekspresjonizm

Formalizm

Fotografia zaangażowana

Inne kryteria

Wybór kryterium

Odmienne oceny

Oceny są argumentami

Rewizja oceny

Oceny i preferencje

Intencjonalizm i oceny

Obiekty oceny

Oceny fotografii Roberta Mapplethorpe’a

Hilton Kramer i Grace Gluck o pracach Mapplethorpe’a

Poglądy innych krytyków na prace Mapplethorpe’a

Podsumowanie

Zasady oceniania fotografii

R o z d z i a ł  s i ó d m y

Teoria fotografii: Czy to jest sztuka? Czy to jest prawdziwe?

Czy to jest etyczne?

Teoria fotografii i praktyka

Kwestie ontologiczne: czym jest fotografia?

Zdjęcia cyfrowe i ontologia

Zagadnienia epistemologiczne: czy fotografie są prawdziwe?

Teoria realistyczna

Teoria konwencjonalistyczna

Prawda fotograficzna

Zagadnienia estetyczne: czy fotografia jest sztuką?

Modernizm i postmodernizm

Zdjęcia cyfrowe i zagadnienia estetyczne

Zainteresowania etyczne – czy fotografie są moralne

Teoria marksistowska i fotografia etyczna

Teoria feministyczna i fotografia etyczna

Teoria wielokulturowości i fotografia etyczna

Teoria Queer i fotografia etyczna

Teoria postkolonialna i fotografia etyczna

Podsumowanie

R o z d z i a ł  ó s m y

Pisanie i mówienie o fotografii

Pisanie o fotografii

Obserwacja i robienie notatek

Szkic i uważne pisanie

Interpretacyjne teksty studentów

Konstruowanie interpretacji wizualnych

Tworzenie osobistego znaczenia

Ocenianie fotografii

Przedstawianie kryteriów

Cztery oceny pracy Immediate

Family autorstwa Sally Mann

Teksty metakrytyczne

Komentarz artysty

Proces pisania

Mówienie o fotografii

Krytyka studyjna

Rodzaje ustnej analizy krytycznej

Przeprowadzenie udanej analizy krytycznej

Zasady skutecznej analizy krytycznej

Przypisy

Bibliografia

Indeks nazwisk

Auto pisze jasno, przejrzyście i zrozumiale. W książce znajdziemy praktyczne podsumowania rozdziałów, takie pigułki wiedzy, dzięki którym szybko można sobie przypomnieć podstawowe tezy.  Oczywiście jest tu nie tylko teoria, ale również mnóstwo przykładów w formie cytatów z prac, artykułów i książek, recenzji i sprawozdań z wystaw. Służą one pokazaniu krytyki fotografii w praktyce. Znajdziemy oczywiście również reprodukcje, sporo czarno – białych, a kolorowe we wkładce na kredowym papierze.

Jest to więc właściwie podręcznik nie tylko dla studentów kierunków artystycznych czy teorii sztuki, ale również dla fotografów, chcących się dowiedzieć więcej na temat tego, jak przekazywać za pomocą fotografii swoje idee. Dzięki książce lepiej rozumie się tę interdyscyplinarną sztukę, jaką jest fotografia. Niezależnie więc od tego, czy zajmujesz się fotografią czy teoretycznie, czy też praktycznie, „Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy. Recenzja” Terry`ego Barreta musi znajdować się w Twojej domowej bibliotece.

©PrzemyslawPufal

 

e487722b175470430cf1666c9d2ceea2?s=100&d=mm&r=g - Terry Barret – Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy. Recenzja

Przemysław Pufal - uzależniony od czytania i bojący się, że nie będzie co czytać