Światowy Hymn Książki

Tekst Hymnu – wiersz „Włosek poety” autor: Tadeusza Różewicza

Muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz

 

Przemysław Pufal - uzależniony od czytania i bojący się, że nie będzie co czytać